Filtry

Hlavní úlohou filtrů, ať už olejových, palivových, vzduchových, nebo hydraulických, je chránit systémy stavebních a těžebních strojů od nečistot, které by poškodily Váš stroj. Naše společnost nabízí jak kompletní sady filtrů pro Vaše stroje, tak i filtry jednotlivé.

  • Palivové
  • Olejové
  • Převodové
  • Hydraulické
  • Vzduchové
  • Předčističe